Regulament comportament vizitatori

Accesul pacientilor este permis numai in timpul progamului de lucru aprobat, respectiv de L-V intre orele 08.00- 20.00,
Este interzis accesul vizitatorilor in urmatoarele departamente: farmacie, spatiul depozitare temporara deseuri infectioase, etc.
Fumatul in unitate este strict interzis, nerespectarea acestei prevederi se sanctioneaza cu amenda in cuantum de 100 ron – 500 ron pentru toate persoanele fizice, potrivit legii 349/2002 pentru prevenirea si combaterea efectelor produselor din tutun;
In cadrul clinicii este interzisă producerea de zgomote prin strigăte, larmă cât şi prin utilizarea de aparate radio, CD-playere etc;
Nu este permis accesul in sectie a insotitorilor care prezinta boli infecto-contagioase ((în special viroză respiratorie, boală diareică acută, boală eruptivă, etc.).
La intrarea în secţie vizitatorii au la dispozitie echipament de protecţie asigurat de spital: halat sau pelerină, botoşei.
In cadrul clinicii, pacientii / insotitorii acestora, au obligatia să arunce gunoaie, reziduuri, ambalaje de orice natură, exclusiv in locurile special amenajate in acest sens;
In cadrul clinicii este interzisă vandalizarea mobilierului de decor (bănci, coşuri de gunoi, usi, aviziere, etc): zgârierea, scrierea, vopsirea, murdărirea cu orice substanţă, demontarea, distrugerea sau degradarea oricaror elemente constructive, decorative sau mobilier. Persoanele care cauzeaza astfel de prejudicii in mod direct sau indirect, vor acoperi integral costul repararii sau inlocuirii acestor bunuri;
Pacientii nu au voie:

– să atingă mesele de tratament, cărucioarele de pansamente, echipamente sau aparatura medicală;
– să atingă recipientele inscripţionate cu mesaje avertizoare de risc, de exemplu pictograma de “risc biologic”.
Apartinatorii nu au acces la documentele medicale ale pacientilor, toate informatiile despre pacienti vor fi solicitate direct medicului curant;
In cadrul spitalului este strict interzis accesul cu echipament video si audio si de asemenea este strict interzisa inregistrarea audio si video, fara acordul prealabil scris, al conducerii spitalului;
In situatia unei epidemii declarate sunt total interzise vizitele la pacientii internati, apartinatorii vor respecta indicaţiile personalului medico-sanitar privitoare la măsurile aplicate în situaţii epidemiologice deosebite (carantină, etc.).
In incinta spitalului sunt interzise fara acordul scris al conducerii spitalui: afisajul, vanzarile ambulante, distributia materialelor publicitare;
Pacientii au obligatia sa nu isi lase obiectele personale nesupravegheate, indiferent de zona in care se afla, spitalul nefiind responsabil de disparitia acestora. Pentru aceste situatii, spitalul pune la dispozitia pacientilor seiful aflat la receptie.
Se vor respecta indicaţiile medicului curant cu privire la alimentele permise, în funcţie de specificul afecţiunii şi al procedurilor de diagnostic sau tratament aplicate.
Nu se vor aduce în spital alimente perisabile (creme, îngheţată, ouă de casă, lapte de casă, etc.).
Pentru orice sugestie sau reclamatie care vizeaza activitatea din spital, inclusiv nerespectarea de catre personalul medical si de ingrijire a drepturilor dvs. pe perioada internarii, va puteti adresa personalului de la biroul de internare/ receptie.