Informare angajati

 INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL (ANGAJATI)

 

Conform Regulamentului UE 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal, SC ONCOLAB SRL  este un operator de date. Datele de contact ale SC ONCOLAB SRL  sunt: Str. Bujorului, Nr. 7, Loc. Craiova, Jud. Dolj.

 

DE CE COLECTAM INFORMAȚII DESPRE DUMNEAVOASTRA

 

SC ONCOLAB SRL  colectează și prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal în scopul desfășurării procesului de recrutare, gestionării contractelor individuale de muncă și  pentru îndeplinirea cerinţelor legale.

 

Ȋn momentul participării la un proces de recrutare sau in cazul angajării la SC ONCOLAB SRL , putem colecta și prelucra date cu caracter personal din următoarele categorii:

 • Identitate (nume și prenume, șamd);
 • Contact (adresă, adresă e-mail, telefon, șamd);
 • Identificare (CNP, serie si număr carte de identitate, șamd);
 • Informații profesionale (locul de munca, profesia, istoricul profesional, educație, șamd);
 • Informații personale (informații despre alți membrii ai familei, informații privind asigurarea medicală, traseu adresă domiciliu-serviciu, șamd);
 • Informații privind sănătatea necesare pentru medicina muncii sau pentru evaluarea capacităţii de muncă a angajatului;
 • Informaţii financiare (salariu, beneficii, pensie, taxe, tranzacții financiare, șamd);
 • Informații trafic internet (website-uri accesate, ip-uri accesate, șamd);
 • Identificatori online (adresă email, IP, user, șamd);
 • Fotografii sau înregistrări video.

 

Categoriile de date menţionate sunt prelucrate în următoarele situaţii:

 • în cazul prelucrărilor necesare în procesul de recrutare;
 • în cazul în care sunteți angajat(ă) în cadrul SC ONCOLAB SRL;
 • în cazul obligației de a respecta legile aplicabile și de a transmite anumite informații instituțiilor statului;
 • în cazul fotografiilor sau înregistrarilor video realizate pentru prezentarea clinicii;
 • pentru a vă asigura siguranța și securitatea dumneavoastră și a bunurilor ce vǎ aparțin precum și pentru a asigura siguranța și securitatea angajaților și bunurilor clinicii.

 

Sunteţi obligat(ă) să furnizaţi aceste date cu caracter personal pentru îndeplinirea scopurilor menţionate mai sus, iar refuzul furnizării acestor date poate duce la dificultăţi la angajarea în SC ONCOLAB SRL  sau în derularea contractului de muncă.

 

TEMEIUL JURIDIC AL PRELUCRARILOR DE DATE CU CARACTER PERSONAL

 

Informaţiile sunt prelucrate în mod legal în conformitate cu:

 

 • Legea nr. 53/2003, Codul muncii cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Ordonanța de urgență nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr. 227/2015, Codul fiscal cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr. 82/1991, Legea contabilitătii (republicată), cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr. 95/2006 — Privind reforma în domeniul sănătăţii cu modificarile și completările ulterioare;

 

Din punct de vedere al Regulamentul UE 679/2016, informaţiile sunt prelucrate după cum urmează:

 

Prelucrare date de natura personala Condiții prevazute ȋn regulament
Prelucrarea datelor necesare pentru procesul de recrutare, primite direct de la candidați din dosarul de concurs Art.6(1)a, persoana vizată şi-a dat consimţământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice.
Prelucrarea datelor angajaților necesară pentru îndeplinirea condițiilor contractuale dintre SC ONCOLAB SRL  şi angajați.

Prelucrarea categoriilor sensibile de date este necesară pe baza faptului că organizația își îndeplinește obligațiile legale și prelucrează date legate de medicina muncii sau de evaluarea capacităţii de muncă a angajatului.

Art.6(1)b, pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract,

Art.6(1)c, îndeplinirirea unei obligaţii legale,

Art.9(2)h, date legate de medicina muncii sau de evaluarea capacităţii de muncă a angajatului

 

Transmiterea anumitor informații instituțiilor statului. Art.6(1)c, îndeplinirea unei obligaţii legale

 

 

Monitorizarea accesului, a email-urilor si a traficului de internet pentru a asigura siguranța și securitatea sistemelor informatice ale clinicii. Art.6(1)f, prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de operator sau de o parte terţă.
Fotografii sau înregistrări video realizate pentru prezentarea condițiilor şi serviciilor oferite. Art.6(1)a, persoana vizată şi-a dat consimţământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice.
Supraveghere video folosind sistemul intern de supraveghere video pentru a asigura siguranța și securitatea angajaților și bunurilor clinicii. Art.6(1)c, în vederea îndeplinirii unei obligaţii legale,

Art.6(1)f, prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de operator sau de o parte terţă.

 

CATEGORIILE DE DESTINATARI AI DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Destinatarii informaţiilor pot fi:

 • Ministerul Sănătaţii, Direcţia de Sănătate Publică Dolj;
 • Ministerul Muncii, ITM, ANAF;
 • CNAS, CJAS Dolj, SNSPMS;
 • Autorităţi locale, Poliţie, Instante judecătorești, Servicii de asistenţă socială;
 • Institutii bancare ;
 • Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România ;
 • Colegiul Medicilor

 

CUM PROTEJAM INFORMAȚIILE CONFIDENȚIALE COLECTATE

 

Informaţiile colectate despre dumneavoastră sunt păstrate în formă scrisă și/sau în formă electronică. Ne asigurăm că informaţiile pe care le deținem sunt păstrate în locaţii sigure, cu un nivel de securitate adecvat și cu accesul permis doar personalului autorizat.

 

De asemenea, ne asigurăm că persoanele împuternicite sunt obligate din punct de vedere contractual să implementeze măsuri tehnice și organizatorice de protecţie a datelor, în cazul în care datele prelucrate de acestea identifica sau ar putea identifica o persoană.

 

LOCAȚIA DE STOCARE ȘI DURATA DE STOCARE

 

Datele cu caracter personal colectate sunt stocate în spaţii și pe echipamente situate în incinta SC ONCOLAB SRL.

 

Durata de stocare pentru fiecare categorie de date cu caracter personal este în conformitate cu cerinţele legale, cu reglementarile interne ale organizaţiei și a cele mai bune practici din acest domeniu.

 

DREPTURI LEGATE DE PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

Conform Regulamentului UE 679/2016, aveţi următoarele drepturi: accesul la datele personale care vă privesc, rectificarea sau ştergerea acestora, restricţionarea prelucrării, dreptul de a vă opune prelucrării, precum şi dreptul la portabilitatea datelor.  În plus, aveţi dreptul de a nu fi supus unor decizii individuale cu caracter automat, precum și de a vă adresa instanţei de judecată competente.

Disponibilitatea acestor drepturi depinde de justificarea legală a prelucrării.

 

În cazul în care prelucrarea datelor cu caracter personal se bazează pe consimţământul dumneavoastră, aveţi dreptul de a va retrage consimţământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimţământului înainte de retragerea acestuia.

 

Dacă aveţi nemulţumiri legate de modul în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal, aveţi dreptul de a depune o plângere în faţa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal: www.dataprotection.ro

 

Dacă doriţi să faceţi o solicitare în temeiul Regulamentului UE 679/2016, pentru a putea să vă răspundem într-un mod eficient va trebui să ne furnizați identitatea dumneavoastră (nume complet, date de identifcare) și indicații privind informațiile pe care le solicitați.

 

Pentru mai multe detalii, vă rugăm să contactaţi Responsabilul de Protecţia Datelor la adresa de email: dpo@oncolab.ro